کمربند خودرو

کمربند خودرو
كمربند ايمني خودرو کد RBL
نمایش سریع
سفارش (0)

كمربند ايمني خودرو کد RBL

4,500,000تومان

كمربند ايمني خودرو كمربند ايمني خودرو کد RBL مزیت استفاده از کمربند 4 نقطه نگه داشتن راننده روی صندلی در صورت چپ شدن خودرو می باشد. استفاده از کمربند 4 نقطه طبق دستورالعمل فدراسیون اتومبیل رانی برای شرکت در تمامی مسابقات الزامی می باشد. این کمربند تقریبا بر روی هر خودرویی قابل نصب می باشد. در 4 نقطه به شاسی یا رول کیج متصل می شود. مشخصات ..

كمربند ايمني خودرو کد ROR
نمایش سریع
سفارش (0)

كمربند ايمني خودرو کد ROR

2,600,000تومان

كمربند ايمني خودرو كمربند ايمني خودرو کد ROR مزیت استفاده از کمربند 4 نقطه نگه داشتن راننده روی صندلی در صورت چپ شدن خودرو می باشد. استفاده از کمربند 4 نقطه طبق دستورالعمل فدراسیون اتومبیل رانی برای شرکت در تمامی مسابقات الزامی می باشد. این کمربند تقریبا بر روی هر خودرویی قابل نصب می باشد. در 4 نقطه به شاسی یا رول کیج متصل می شود. مشخصات ..

كمربند ايمني خودرو کد RYE
نمایش سریع
سفارش (0)

كمربند ايمني خودرو کد RYE

3,600,000تومان

كمربند ايمني خودرو كمربند ايمني خودرو کد RYE مزیت استفاده از کمربند 4 نقطه نگه داشتن راننده روی صندلی در صورت چپ شدن خودرو می باشد. استفاده از کمربند 4 نقطه طبق دستورالعمل فدراسیون اتومبیل رانی برای شرکت در تمامی مسابقات الزامی می باشد. این کمربند تقریبا بر روی هر خودرویی قابل نصب می باشد. در 4 نقطه به شاسی یا رول کیج متصل می شود. مشخصات ..

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)